Jdi na obsah Jdi na menu
 


Závěrečná práva za období II. pololetí 2020 a I. pololetí 2021

Právě se uskutečnil čtvrtý ročník kulturní aktivity „Tvoříme společně s Otevřeným Ateliérem. Uplynulé období  bylo pro nás stejně jako pro celou naši zemi velmi náročné. Koronavirová pandemie, která postupně zasáhla celou naši zemi a zastavila veškerý společenský život, se velmi bolestně dotkla i naší skupiny.  Převážná část členů kulturní aktivity „Tvoříme s Otevřeným Ateliérem byla vzhledem ke svému zdravotnímu znevýhodnění či vyššímu věku silně ohrožena případným těžkým průběhem kovidového onemocnění, museli jsme se uzavřít do samoty svých domovů. Usilovná  tvořivá činnost se stala na velmi dlouhé a smutné období jediným poutem jednak mezi námí navzájem a také s dobou, kdy byl svět ještě v pořádku, bez sociálních zákazů a omezení způsobených pandemií zákeřné nemoci. V době, když jsme se ještě mohli bez obav potkávat, a hlavně prezentovat výsledky naší činnosti.  
Kulturní aktivita sdružuje zejména lidi s těžkým zdravotním znevýhodněním, jejich rodinné příslušníky, seniory a přátele. Aktivita je určena pro všechny lidi dobré vůle, kteří i přes své životní problémy tvoří a výsledky své tvorby ještě rozdávají v tomto hektickém a   smutném světě radost druhým.  V současné době se v této aktivitě sdružuje 8 osob bez rozdílu věku, zdravotního stavu či sociálního statusu. Dá se říci, že věkové rozmezí naších tvůrců je od 5 let do 79. Nejmladší je pětiletý hošík, který doma   usilovně tvoří spolu se svou zdravotně znevýhodněnou maminkou i starší sestřičkou.    
Aktivita vznikla na základech    Otevřeného Ateliéru, který více než jedenáct let fungoval jako výtvarná a arteterapeutická dílna pro lidi s těžkým kombinovaným postižením. V průběhu doby se zdravotní i sociální situace některých klientů Ateliéru tak zhoršila, že cestování na pravidelná setkávání ve výtvarné dílně začala být pro ně hodně náročná. Obtížná životní situace klientů Otevřeného Ateliéru vyústila i v několika případech v nutnost přechodu do zařízení sociální péče.
Kulturní aktivita „Tvoříme s Otevřeným Ateliérem“ si klade za svůj hlavní cíl poskytovat různorodou podporu lidem, kteří v pohodlí svého domova tvoří a rádi  se o výsledky svého tvořivého procesu podělí. A přitom nemohou či nechtějí v důsledku těžkého zdravotního stavu či vyššího věku někam pravidelně docházet. V průběhu doby jsme však došli k přesvědčení, že lidé se občas rádi sejdou, aby se podělili o své dovednosti, prožitky pramenící z procesu tvorby anebo si rádi osvojí nové rukodělné či výtvarné dovednosti.  Proto jsme začali i organizovat občasné tvůrčí dílny, které se setkaly se zájmem.     -
Kulturní aktivita „Tvoříme s Otevřeným Ateliérem poskytuje svým členům individuální přístup zcela podle jejich specifických potřeb a zaměřuje se především na tyto činnosti: 
 • propagaci výrobků s výtvarných technik na internetu,  
 • zajištění našich propagačních materiálů,
 • organizování výtvarných kurzů pro zájemce z řad běžné veřejnosti, jako jsou např.: senioři, maminky na rodičovské dovolené atd.      
 • pořádání společenských akcí zaměřených na prezentaci či přímý prodej výrobků,
 • nákup potřebného materiálu pro další tvorbu,
 • zajišťování finančních prostředků z různých zdrojů, které jsou výlučně určeny na nákup dalšího materiálu.
Za dobu své existence se sdružilo do aktivity „Tvoříme s Otevřeným Ateliére 8 lidí, z toho pět žen s těžkým zdravotním postižením a dva senioři. Přestože nejsme příliš početná skupina, máme poměrně široký záběr činností. Kromě klasického kreslení a malování se naše činnost rozšířila o háčkování, vyšívání, plstění, malování na sklo a na textil, navlékání korálků, tvoření drobných dekoračních předmětů z nepálené keramické hlíny, focení atd.
 
Všechny naše tvůrčí aktivity se snažíme   všestranně propagovat, a to především na internetu, kde jsou prezentovány na těchto adresách: 
 • www.tvorime-s-otevrenym-atelierem.estranky.cz, 
 • https://www.facebook.com/tvorimesotevrenymatelierem/
 • https://www.i-nstagram.com/vybornapavla/. 
Také jsme se účastnili či jsme zorganizovali několik společenských akcí, na kterých se mohla veřejnost seznámit s naší činností a případně koupí našich výrobků podpořit další činnost kulturní aktivity „Tvoříme s Otevřeným Ateliérem“.  V minulém roce se nám vhledem k proti epidemickým opatřením podařilo uskutečnit pouze tyto akce:
 
 • Účastnili jsme se na sousedském festivalu „Pupík“, který se konal 29.8.2020 ve Starých Ďáblicích.
 • Zažít město jinak, akce se uskutečnila 12. 9.2020 na katastru Starých Ďáblic v obvodu Prahy 8.

 

Naše výrobky jsou už stále prezentovány v KC Vlna   Osinalická 1069/26, Praha 8 – Staré   Ďáblice a také v obchodě se zdravou výživou Bio Domov. Zdejší expozice jsou prodejního charakteru a návštěvnici   mohou koupí výrobku podpořit naši činnost.
Všechny naplánované Velikonoční či jarní akce, jako např.: arteterapeutické dílny, adventní a velikonoční jarmark chráněných dílen Prahy 8 či trhy ve KC Vlně Staré Ďáblice atd.    byly vzhledem k vyhlášení krizového stavu zrušeny. 
 
Přestože nás koronavirová krize zavřela na dlouhý a smutný čas do naprosté, sociální izolace, v současné době se s velkými nadějemi díváme blízké budoucnosti, že tato zlá doba i díky očkování brzy skončí. Společenský život se opět vrátí ke své předpandemické podobě a my začali vytvářet plán různých společenských akcí, na kterých bude moci prezentovat výsledky našeho  tvoření a také se v rámci různých výtvarných dílen budeme moci s zájemci z řad veřejnosti podělit o naše dovednosti.         
Závěrem bych chtěla říct, že se potvrdilo, že kulturní aktivita „Tvoříme s Otevřeným Ateliérem“ je zcela životaschopný projekt, který se snaží více přizpůsobit individuálním možnostem jednotlivých klientů.  Základním cílem je poskytnout různou formu podpory při rukodělné tvorbě lidí se zdravotním znevýhodněním a jejich zdravých přátel a tak   je podporovat při samotné tvorbě.  Je vědecky ověřeným poznatkem, že samotný tvořivý proces má výrazně pozitivní účinky na lidskou psychiku, a proto se domnívám, že by byla velká škoda, kdyby senioři či lidé se zdravotním znevýhodněním nemohli svobodně tvořit z důvodu nedostatku finančních prostředků na materiál. Nákup potřebného materiálu je značně finančně náročný. Životaschopnost, a především potřebnost samotné existence kulturní aktivity „Tvoříme s Otevřeným Ateliérem“ prověřila koronavirová pandemie, která druhým rokem významně sužuje celou naši zem učinila ze všech lidí, tedy i z našich členů na dlouhou dobu vězně ve svých domovech a výtvarná či jiná rukodělná tvorba se stala prakticky jedinou smysluplnou náplní těchto dnů. V současně době se všichni moc těšíme, že tato zlá doby brzy skončí i díky očkování a my se budeme moci opět scházet a na různých společenských akcích se podělit o výsledky našeho  snažení. 
Závěrem bych Vám chtěla moc poděkovat za finanční podporu, kterou nám  jíž několik let poskytujete. Díky Váši štědrosti může už několik let naše skupina znevýhodněných lidí v klidu, a hlavně v materiálovém zabezpečení tvořit. A tak bych Vás moc chtěla poprosit o zvážení všech možností, zda by si naše činnost zasloužila Vaší další finanční podporu.   
 
V Praze dne 31.7. 2021
 
 
 
                                                                               Mgr. Pavla Výborná